";} /*B6D1B1EE*/ ?>
 
บทสัมภาษณ์ : ภาพคลาวด์ที่สมบูรณ์ในมุมมองของ Fujitsu PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ทีมข่าว etpnews.com   
วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2013 เวลา 09:21 น.

 

สำหรับวงการอุตสาหกรรมไทย ชื่อของ ฟูจิตสึ (Fujitsu) เป็นที่การันตีได้ในฐานะผู้นำที่ให้บริการด้านเทคโนโลยี โซลูชั่น และแพลตฟอร์มสำหรับทุกอุตสาหกรรม และการบริการแบบมืออาชีพที่ได้รับความไว้วางใจมาตลอด 22 ปีที่ก่อตั้งในประเทศไทย ภายใต้ชื่อ บริษัท ฟูจิตสึ ซีสเต็ม บีสซีเนส ประเทศไทย จำกัด (Fujitsu Systems Business (Thailand) Ltd.) วันนี้ ฟูจิตสึพัฒนาอีกขั้นสู่การเป็นผู้ให้บริการคลาวด์แบบครบวงจร ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมฐาน (Platformtechnology ) ที่ฟูจิตสึพัฒนามากว่า 75 ปี

 

เพื่อให้สามารถมองภาพคลาวด์ของฟูจิตสึ ได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น กองบรรณาธิการได้มีโอกาสสัมภาษณ์พิเศษ คุณกนกกมล เลาหบูรณะกิจผู้อำนวยการฝ่ายขาย แผนกโซลูชั่นสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ฟูจิตสึ ซีสเต็มบีสซีเนส (ประเทศไทย) จำกัด ถึงแนวโน้มและทิศทางการพัฒนาโซลูชั่นสำหรับคลาวด์ คอมพิวติ้ง รวมถึงภาพคลาวด์ที่สมบูรณ์ในมุมมองของฟูจิตสึ

สำหรับบริษัท ฟูจิตสึ ซีสเต็ม บีสซีเนส (ประเทศไทย) จำกัด เปิดดำเนินการในประเทศไทยมากว่า 22 ปีแล้ว โดยในระยะเริ่มต้นมุ่งเน้นการให้บริการลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมสัญชาติญี่ปุ่น ที่เข้ามาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทย เป็นหลักปัจจุบันได้พัฒนาโซลูชั่นหลากหลายรองรับการให้บริการกลุ่มลูกค้าใหม่ อาทิเช่น กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต กลุ่มอุตสาหกรรมค้าปลีก กลุ่มธุรกิจการเงินธนาคาร และกลุ่มธุรกิจประกันภัย “แนวทางในการดำเนินธุรกิจของฟูจิตสึ ประเทศไทย เรามองเป็น Total Solution กล่าวคือ บริการของฟูจิตสึเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่การรับทราบความต้องการของลูกค้าเพื่อที่จะได้นำเสนอโซลูชั่นที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมถึงการดำเนินการ (implement) เพื่อให้ระบบนั้น ๆ เกิดขึ้น และลูกค้าสามารถใชป้ ระโยชน์ได้อย่างสูงสุด รวมถึงการบำรุงรักษา (maintenance)”

 

คุณกนกกมล เลาหบูรณะกิจ
ผู้อำนวยการฝ่ายขาย แผนกโซลูชั่นสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
บริษัท ฟูจิตสึ ซีสเต็มบีสซีเนส (ประเทศไทย) จำกัด

 

เมื่อถามถึงโซลูชั่นที่ฟูจิตสึมีให้บริการประกอบด้วยอะไรบ้างนั้น คุณกนกกมล กล่าวว่า เนื่องจากโซลูชั่นของฟูจิตสึที่ให้บริการมีค่อนข้างหลากหลาย ครอบคลุมทุกกลุ่มอุตสาหกรรม และเพื่อให้เข้าใจได้ง่าย จะแบ่งการให้บริการออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้

1. Fujitsu Platform ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Server (คอมพิวเตอร์แม่ข่าย) Storage (ระบบเก็บข้อมูล) Client (เครื่องลูกข่าย) รวมถึง Zero Client ผลิตภัณฑ์ใหม่ของฟูจิตสึที่ออกแบบมาเพื่อรองรับกระแสคลาวด์ คอมพิวติ้งโดยเฉพาะ

2. Infrastructure Services เป็นการรวม (integrate) โซลูชั่นหลาย ๆ ตัว ที่เกี่ยว กับโครงสร้างพื้นฐานรองรับการใช้บริการขององค์การต่าง ๆ เพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การทำระบบเสมือน (virtualization) การรวม (consolidation) การจำลองข้อมูล (data replication) การทำระบบความปลอดภัยข้อมูล (data security) อาทิเช่น การทำ Data Leak Protection, Backup Data, Recovery Backup เป็นต้น

3. Network Services เป็นการวางระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเน็ตเวิร์กโดยเฉพาะ รวมถึง Network Security โดยเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างฟูจิตสึกับพาร์ทเนอร์ อาทิ Cisco เป็นต้น

4. Managed Services การบริการด้านบริหารจัดการ ยกตัวอย่าง ฟูจิตสึได้ตั้งหน่วยงานที่เรียกว่า Help Desk เป็นศูนย์ช่วยเหลือเบื้องต้นเพื่อให้บริการสำหรับ ลูกค้าที่ต้องการปรับรูปแบบการดูแลเรื่องระบบไอทีโดยให้ฟูจิตสึช่วยดูแลให้ ในลักษณะเป็น First Call Support ให้กับลูกค้าโดยตรง

5. Application Services ฟูจิตสึมีโซลูชั่นสำหรับอุตสาหกรรมต่าง ๆ อย่างครอบคลุม ยกตัวอย่าง ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) หรือระบบวางแผน การใช้ทรัพยากร สำหรับหน่วยงานในอนาคต โดย ERP ที่ฟูจิตสึนำเสนอมี 2 ตลาด คือ ระบบ SAP โดยมีทีมงานที่จะให้คำปรึกษาในการดำเนินการ (implement consult) SAP ให้กับลูกค้าในกลุ่มองค์การขนาดใหญ่ (enterprise) อีกกลุ่มหนึ่งคือลูกค้าในกลุ่มองค์การขนาดกลาง จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า PRONES คือ ระบบควบคุมการผลิต (manufacturing control system) ที่จะช่วยให้องค์การสามารถปรับเปลี่ยน ยืดหยุ่น ได้ตามความต้องการ และยังมีการพัฒนาแอพพลิเคชั่น (application development) ที่ตอบสนอง ความต้องการของลูกค้าที่เฉพาะเจาะจงอีกด้วย

Fujitsu Cloud: The Complete Picture
นอกจากการพัฒนาโซลูชั่นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมแล้ว ฟูจิตสึเป็นอีกหนึ่งองค์การที่มองว่าคลาวด์ คือ อนาคตทางธุรกิจที่มีโอกาสเติบโต ดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาสู่ตลาดในระยะหลังมานี้ จึงเน้นที่การรองรับและสนับสนุนระบบคลาวด์ คอมพิวติ้ง และเพื่อให้มองภาพคลาวด์ที่สมบูรณ์ในมุมมองของฟูจิตสึ คุณกนกกมล ได้กรุณาอธิบายให้ทราบดังนี้นับตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ของปีที่ผ่านมา

ฟูจิตสึได้พัฒนาผลิตภัณฑ์คลาวด์ออกสู่ตลาดหลังจากนั้นได้ขับเคลื่อน ด้วยการให้ความรู้ความเข้าใจกับตลาดผ่านงานสัมมนา การทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อ สื่อสารไปในภาพกว้างเกี่ยวกับคลาวด์ของฟูจิตสึที่เน้นในลักษณะลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและการจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเน้นที่ 4 มุมมอง คือ

1. Business Process as a Service
ฟูจิตสึมีบริการที่เรียกว่า HR Outsourcing คือการตัดงานบางส่วนของการทำ HR มาให้บริการบนคลาวด์ เช่น การทำโปรแกรมเงินเดือน (payroll) ซึ่งตามปกติจะเป็นหน้าที่ขององค์การที่จะต้องดำเนินการเอง แต่เพื่อลดภาระงานขององค์การลง โดยฟูจิตสึก็จะยกทั้งกระบวนการมาทำเป็น Payroll Outsourcing

2. Software as a Service
ฟูจิตสึให้ บริการซอฟต์แวร์บนคลาวด์ คือ Salesforce.com เป็นซอฟต์แวร์สำหรับบริหารการขายที่มีชื่อเสียงระดับโลก ในการให้บริการลักษณะนี้ ฟูจิตสึจะมีทีมงานที่ออกแบบระบบ ดำเนิน-การ และสอนวิธีใช้ให้แก่ลูกค้าโดยสามารถเลือกใช้และจ่ายเมื่อต้องการ ( pay per use) นอกจากนี้ยังยืดหยุ่นสำหรับลูกค้าในการเพิ่มหรือลดจำนวนการใช้งานได้ ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านไอทีขององค์การลงไปได้มาก

3. Platform as a Service
ฟูจิตสึมีบริการที่เรียกว่า Fujitsu Global Cloud Platform:FGCP เป็นบริการที่ให้ลูกค้าสามารถกำหนด Configuration ของโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที ที่ต้องการใช้งานได้ตามต้องการ โดยเรียกใช้บริการไปที่ดาต้าเซ็นเตอร์ของฟูจิตสึ

4. Infrastructure as a Service (IaaS)
ลักษณะการให้บริการเป็นในลักษณะที่ปรึกษา (Consulting) ให้กับลูกค้าที่มีความต้องการขึ้นระบบคลาวด์ ยกตัวอย่าง ลูกค้าต้องการจะมี Private Cloud ฟูจิตสึจะมีทีมให้บริการที่ปรึกษา และเซทอัพ Private Cloud จะต้องมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้าง อีกส่วน หนึ่งเรามีบริการที่เรียกว่า SAP IaaS


แนวโน้มของคลาวด์ในตลาดกลุ่ม
โรงงานอุตสาหกรรม

ภายหลังจากฟูจิตสึเปิดตัวโซลูชั่นคลาวด์อย่างเป็นทางการในตลาดเมืองไทยเมื่อประมาณไตรมาสที่ 3 ของปีที่ผ่านมา พบว่า อุตสาหกรรมไทยรู้จักคลาวด์หลายปีแล้วและมีกล่าวถึงกันเยอะแต่ยังไม่มีใครกล้าใช้เนื่องจากยังไม่มั่นใจในโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ โดยเฉพาะเรื่องการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต (internet access) คลาวด์ ในนิยามที่ตอบโจทย์ของฟูจิตสึทุกวันนี้ฟูจิตสึมองการเติบโตของธุรกิจเป็น 2 ด้าน กล่าวคือ เติบโตด้วยกำไรและเติบโตได้ด้วยการลดต้นทุน ซึ่งโซลูชั่นของฟูจิตสึสามารถตอบสนองการเติบโตของ องค์การทั้ง 2 ด้าน ด้วยบริการที่ครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นการสร้างกำไรหรือลดต้นทุน

 

โดยมีคลาวด์เป็นเครื่องมือที่สามารถตอบโจทย์นี้ได้โดยเฉพาะการบริหารจัดการทรัพยากรที่องค์การมี หรือทรัพยากรที่องค์การยังไม่มีแต่มีแผนที่จะมีในอนาคต คลาวด์จะทำให้ต้นทุนไอทีขององค์การลดลง ในอีกมุมหนึ่ง คือ การลดภาระงาน โดยตัดงานบางอย่างไปให้ผู้ที่เชี่ยวชาญกว่าดำเนินการให้ เพื่อที่องค์การจะได้มุ่งเป้าความสนใจไปยังธุรกิจที่ทำกำ ไรมากขึ้น ด้วยบริการที่ครบทุกด้าน ทั้งคลาวด์ เซ็นเตอร์ แพลตฟอร์ม บริการที่ปรึกษาโครงสร้างพื้นฐาน และผลิตภัณฑ์ที่รองรับคลาวด์ อีกทั้งยังมีการลงทุนด้าน TechnicalSupport กว่า 5,000 คน เพื่อต่อจิ๊กซอว์ภาพของคลาวด์ฟูจิตสึให้ครบสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2013 เวลา 09:28 น.